Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urval av sommarens vägarbeten i Norrbottens län

Håll koll med Trafikinformation väg så får du veta vilka arbeten som pågår och påverkar din resväg. Här presenteras de arbeten som pågår just nu eller startar inom kort. Informationen uppdateras löpande.

Sommarjobb på vägen för att göra dina resor smidigare

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv och störningarna blir alltså mindre. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt.

Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

I Sverige är säsongen för asfaltering ganska kort. Arbetena är beroende av lagom temperatur och det ska inte regna för att resultatet ska bli bra. Det gör att dessa arbeten är svåra att planera långt i förväg så håll dig uppdaterad på Trafikinformation väg. Asfaltering utförs ofta i nära anslutning till trafiken och på de mest trafikerade vägarna måste vi leda om biltrafiken. I och runt storstäderna utförs mycket beläggningsarbete på nätterna för att störa trafiken så lite som möjligt.

Håll koll på sommarens vägarbeten och planera din resa

Här är ett urval av sommarens vägarbeten i länet som kan påverka dig som trafikant i sommar. Den länsvisa sammanställningen redovisar naturligtvis inte allt som görs på vägarna i sommar, Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Väg Sträcka Åtgärd Påverkan Status
E10 Lappeasuando-Svappavara Beläggningsarbete, 17 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, trafikljus eller lots. Klart
E10 Kiruna, norra in/utfarten Ombyggnation för ny E10. Begränsad framkomlighet, omledning, nedsatt hastighet. Pågår
E45 Ottotorp-Kitajaur-Stenträsket Förstärkning, avvattning samt beläggning, 25 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, trafikljus eller trafikvakter kan förekomma Delvis belagd
94 Korsträsk-Visträsk Förstärkning, avvattning samt beläggning, 11 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, trafikljus eller trafikvakter kan förekomma Pågår
94 Bro över Aleån Broreparation Vägen helt avstängd, arbete sker nattetid. Alternativ väg/omledning. Klart
95 Allejaur-Radnejaur Förstärkning, beläggning, 31 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, trafikljus eller lots. Pågår
97 Boden-N Bredåker Förstärkning, avvattning samt beläggning, 16 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, trafikljus eller lots. Ej påbörjad
99 Pello-Pajala Ytbehandling, 50 km. Begränsad framkomlighet, lots. Pågår
356 Hedenbrovägen, Boden Busshållplatser, passager, ny dagvattenledning. Avstängt körfält, nedsatt hastighet. Pågår
373 Siksjön-Långträsk Förstärkning, avvattning samt beläggning, 15 km. Begränsad framkomlighet,  trafikljus eller trafikvakter kan förekomma. Klar
394 Ullatti-Saarisuando Förstärkning, avvattning samt beläggning, 17 km. Begränsad framkomlighet,  trafikljus eller lots. Pågår
543 Nygård-Åträsk Förstärkning och tjälsäkring, 25 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet. Pågår
547 Bro över Arvidsträsksundet vid Arvidsträsk Broreparation Vägen helt avstängd, arbete sker nattetid. Pågår
551 Stockbäcken-Roknäs Förstärkning, avvattning, beläggning samt trafiksäkerhetsåtgärder, timglasbusshållplats och vägbulor, 5 km. Begränsad framkomlighet,  trafikljus eller trafikvakter kan förekomma. Pågår
609 Slagnäs-Gotthardsberg Förstärkning, avvattning samt beläggning, 24 km. Begränsad framkomlighet,  trafikljus eller lots. Pågår
803 Bro över Pjärasundet vid Miekojärvi Utbyte av rörbro. Vägen helt avstängd. Pågår
818 Kilvo-Mukkavaara Förstärkning och tjälsäkring, 22,5 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, lots eller trafikljus. Pågår
841 Siekasjärvi-Kivijärvi Förstärkning och tjälsäkring, 19 km. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, trafikljus kan förekomma. Pågår
856 Aihkioja, Övertorneå kommun Trumbyte Avstängd väg (2 veckor), omledning via väg 856.2. Pågår
856.2 Vyönioja, Övertornå kommun Brobyte Avstängd väg (2 veckor), omledning via väg 856. Pågår
874 Kurravaaravägen, Kiruna Ombyggnation för ny E10 Begränsad framkomlighet, omledning, nedsatt hastighet. Pågår
968 Gamla Gäddviksbron, Luleå Underhållsarbete Bron avstängd 12 augusti - 13 september. Trafikanter hänvisas till E4, Nya Gäddviks-bron. Gång- och cykelbana öppen större delen av tiden. Klart.