Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg i skogen, inkommande bil från väg till höger

E10, Muorjevaarabackarna

Vi har byggt en ny väg för att förbättra säkerheten och framkomligheten längs E10/E45 i Muorjevaara. Där fanns tidigare problem med tunga fordon som ofta blev stående i den långa backen vintertid och orsakade trafikstopp.

E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna är en viktig näringslivsväg och andelen tung trafik är stor. Den långa backen vid Muorjevaara innebar vintertid stora problem då tunga fordon tappade fart och blev stående i backarna. Det fanns inga alternativa omledningsvägar i området.

Sträckan utgör en viktig utryckningsväg för räddningstjänst och som den enda vägen mellan Gällivare och Kiruna är den känslig för störningar och trafikstopp. För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten har vi byggt en ny 2,7 km lång väg öster om befintlig väg E10/E45. Vägen har byggts med stigningsfält i norrgående riktning vilket underlättar passage av tyngre fordon, som trots vägens förbättrade profil skulle kunna få problem i backen.