Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg i skogen, inkommande bil från väg till höger

E10, Muorjevaarabackarna

Vi bygger ny väg för att förbättra säkerheten och framkomligheten längs E10/E45 i Muorjevaara. Där finns problem med tunga fordon som ofta blir stående i den långa backen vintertid och orsakar trafikstopp.

E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna är en viktig näringslivsväg och andelen tung trafik är stor. Den långa backen vid Muorjevaara innebär vintertid stora problem då tunga fordon tappar fart och blir stående i backarna och ibland även glider bakåt i körfältet, så fordonen ställer sig tvärs över vägen och orsakar totalstopp för all trafik. Det finns inga alternativa omledningsvägar i området.

Sträckan utgör en viktig utryckningsväg för räddningstjänst och som den enda vägen mellan Gällivare och Kiruna är den känslig för störningar och trafikstopp. För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten bygger vi en ny 2,7 km lång väg öster om befintlig väg E10/E45. Vägen byggs med stigningsfält i norrgående riktning vilket underlättar passage av tyngre fordon, som trots vägens förbättrade profil skulle kunna få problem i backen.

Trafikstörningar

Under byggtiden kommer ett körfält att stängas av periodvis, hastigheten sänkas och trafiken regleras med trafiksignaler eller lots. Var uppmärksamma och tänk på att vägen är en arbetsplats.

Bilder från bygget, juni 2020

700 20200615_155836.jpg

700 20200615_170427.jpg

700 IMG_0049.jpg