Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på större väg

E4, Reningsverket-Björkforsvägen, Kalix

Vi bygger mötesfri väg på sträckan mellan Reningsverket och korsningen mot Björkforsvägen längs E4.

Vägen mellan Reningsverket och korsningen mot Björkforsvägen i Kalix kommun är cirka 2,7 km lång och sträcker sig från cirkulationsplatsen vid Coop till korsningen mot Björkforsvägen. Vägen är sedan tidigare breddad till 13 meter och har en godtagbar profilstandard. Sträckan är dock inte mötesseparerad med mitträcke, vilket medför att sträckan inte är trafiksäker.

För att öka trafiksäkerheten så kommer ett mitträcke att sättas upp på sträckan. Anslutningen mot Dalsätervägen kommer att stängas och vägen kommer istället anslutas norrut till befintlig väg anslutande till korsningen med E4/Björkforsvägen.

En gång- och cykelport kommer att byggas under E4 i närheten av korsningen mot Björkforsvägen och anslutas till ny gång- och cykelväg. Under tiden leds trafiken om via en tillfällig gång- och cykelväg.

Arbetsplanen blev fastställd i februari 2017.