Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg med mitträcke.

E4, trafikplats Hortlax

Vi bygger en ny trafikplats på E4 i höjd med Hortlax. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanterna i området.

En ny trafikplats kommer att innebära bättre framkomlighet för den lokala trafiken samtidigt som trafikmängden genom samhället minskar. Mest trafikerat är det mellan Hortlax, Blåsmark och Piteå, med i genomsnitt 3 800 fordon per dygn. Motsvarande trafikmängd på E4 utanför tätorterna är cirka 4 000.

Det här ska vi bygga:

  • ny trafikplats med bro över E4 samt av- och påfartsramper
  • ny gång- och cykelväg över E4, ansluter till befintlig gång- och cykelväg
  • ny cirkulationsplats för att binda samma trafikplatsen med Flakabergsvägen (väg 503)
  • byte av vägtrumma under E4 vid Lugnsbäcken 

Arbetet med den nya trafikplatsen har startat. 2020 låg fokus på att bygga av- och påfartsramper till E4:an. För att kunna bygga den nya bron till Tingsholmen behöver den gamla bron först rivas, det arbetet startar i april 2021.

Trafikstörningar

Periodvis kommer det att vara nedsatt hastighet, smalare körfält samt viss omledning av trafiken. För allas säkerhet så uppmanar vi trafikanter i området att respektera hastighetsbegränsningarna och följa skyltningen.

Under tiden som den gamla Tingsholmsbron rivs och den nya byggs kommer både norr- och södergående E4-trafik att ledas om via de nya ramperna, se bilden nedan. Även trafik till och från Tingsholmen hänvisas till ramperna. När trafikplatsen är färdigbyggd kommer ramperna att användas som av- och påfart till trafikplatsen.

Hortlax ramper.jpg

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt.

Informationsblad till närboende

Närboende Tingsholmsbron 26 februari 2021 (pdf-fil)

Närboende Tingsholmsbron september 2020 (pdf-fil)