Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg med mitträcke.

E4, trafikplats Hortlax

Vi planerar att bygga en ny trafikplats på E4 i höjd med Hortlax. Målet är att öka säkerheten för trafikanterna i området.

Grävskopa som gräver för vatten och avlopp.
VA-arbeten, december 2019. 

En ny trafikplats kommer att innebära bättre framkomlighet för den lokala trafiken samtidigt som trafikmängden genom samhället minskar. Mest trafikerat är det mellan Hortlax, Blåsmark och Piteå, med i genomsnitt 3 800 fordon per dygn. Motsvarande trafikmängd på E4 utanför tätorterna är cirka 4 000.

Arbeten

Hösten 2019 påbörjades arbetet med VA, vatten och avlopp, och det beräknas vara klart 2020. Under 2020 kommer vi upphandla en entreprenör och påbörja en del förberedande arbeten.