Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg med mitträcke.

E4, trafikplats Hortlax

Vi bygger en ny trafikplats på E4 i höjd med Hortlax. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanterna i området.

En ny trafikplats kommer att innebära bättre framkomlighet för den lokala trafiken samtidigt som trafikmängden genom samhället minskar. Mest trafikerat är det mellan Hortlax, Blåsmark och Piteå, med i genomsnitt 3 800 fordon per dygn. Motsvarande trafikmängd på E4 utanför tätorterna är cirka 4 000.

Det här ska vi bygga:

  • ny trafikplats med bro över E4 samt av- och påfartsramper
  • ny gång- och cykelväg över E4, ansluter till befintlig gång- och cykelväg
  • ny cirkulationsplats för att binda samma trafikplatsen med Flakabergsvägen (väg 503)
  • byte av vägtrumma under E4 vid Lugnsbäcken 
  • ny skoterport under E4 bredvid Lugnsbäcken

Arbetet med den nya trafikplatsen startade 2020 och den beräknas vara färdigställd hösten 2022.
Den gamla bron till Tingsholmen har rivits och nu pågår arbetet med att bygga den nya bron.

Trafikstörningar

Periodvis kommer det att vara nedsatt hastighet, smalare körfält samt viss omledning av trafiken. För allas säkerhet så uppmanar vi trafikanter i området att respektera hastighetsbegränsningarna och följa skyltningen. Var extra uppmärksamma på skyltningen bakom arbetsfordon (TMA-fordon). Ibland måste vi stänga av trafiken kortare stunder för att åtgärda vägen. Ett kryss bakom fordonet betyder att körfältet är avstängt och att det är förbjudet att köra om.

Från och med slutet av november 2021 kommer trafiken på E4 att köra på den ordinarie E4-sträckningen (under den nya bron).

För att köra till och från Tingsholmen så är det E4 norrgående körfält som gäller från slutet av november. Det innebär att om man ska till Tingsholmen och kommer i södergående körfält får man vända vid södra infarten till Hortlax/Lappnäsvägen. Om man ska från Tingsholmen och söderut, så får man vända i Trafikplats Bergsviken. 

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt.

Informationsblad till närboende

Närboende Tingsholmen 28 oktober 2021 (pdf-fil)

Närboende Tingsholmsbron 26 februari 2021 (pdf-fil)

Närboende Tingsholmsbron september 2020 (pdf-fil)