Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto E4, Börjelslandet

E4, Börjelslandet, mötesfri väg

På sträckan genom Börjelslandet bygger vi en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten. Vi bygger även en gång- och cykelport med anslutande vägar för att oskyddade trafikanter ska ha en säker passage under E4.

Sträckan är 3 km och startar vid korsning vid Holmarvägen och går fram till korsningen med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383).  På E4 byggs mitträcken och viltstängsel. En gång-och cykelport med anslutande gång- och cykelvägar byggs i Rupa. Utöver dessa åtgärder byggs en korsning i samma plan som E4 för att skapa en ny anslutning med Holmarvägen. Busshållplatserna längs E4 flyttas och blir mer trafiksäkra för de oskyddade trafikanterna.