Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto E4, Börjelslandet

E4, Börjelslandet, mötesfri väg

På sträckan genom Börjelslandet bygger vi en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten. Vi bygger även en gång- och cykelport med anslutande vägar för att oskyddade trafikanter ska ha en säker passage under E4.

Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Ändringen omfattar ett nytt läge för gång-och cykelporten i Rupa samt att de vägar som ansluter till porten utformas som allmänna gång- och cykelvägar istället för enskilda vägar. Utöver dessa åtgärder kommer en C-korsning att anläggas för att skapa en ny anslutning med Holmarvägen samt att busshållplatser längs vägen kommer att rivas och anläggas i nya lägen, med en trafiksäker utformning.