Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Malmbanan, dubbelspår mellan Kiruna-Riksgränsen

Trafikverket planerar för ett dubbelspår mellan Kiruna och Riksgränsen med en första etapp på fem mil mellan Peuravaara - Bergfors och Kopparåsen - Vassijaure.

Kapaciteten på Malmbanan (Kiruna–Riksgränsen) och Ofotenbanan (Riksgränsen–Narvik) är i dag högt utnyttjad, och behöver förstärkas. Våra studier visar att dubbelspår är det som bäst kan öka kapaciteten så att den motsvarar framtida transportbehov.

Kraven på den 50 mil långa Malmbanan ökar när både längre och tyngre tåg kommer att trafikera banan. Eftersom Malmbanan är enkelspårig spelar driftplatserna (bangårdarna) en central roll för tågmöten. I dag är ett 30-tal driftplatser (bangårdar) anpassade för att 750 meter långa tåg ska kunna mötas.

Även om vi genomför enklare åtgärder kommer vi inte att kunna tillgodose det behov som trafikprognoserna pekar på. Omfattande investeringar är nödvändiga, och att bygga ut till dubbelspår på Norra omloppet, Kiruna–Riksgränsen, är den åtgärd som bäst motsvarar framtida transportbehov.

Malmbanan är avgörande för både den regionala och nationella tillväxten

LKAB investerar för att öka sina malmtransporter. Dessutom planerar ett flertal andra gruvbolag verksamhet i Malmfälten och efterfrågar kapacitet för sina transporter. Till det kommer persontågstrafiken som också håller på att utvecklas. Sammantaget ställer det ökade behovet stora krav på Malmbanan. Trafikverket har genomfört en fördjupad åtgärdsvalsstudie av dubbelspår för den svenska delen av Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen. Vi har stämt av resultatet med studier av den norska delen, Ofotenbanan, som sträcker sig mellan Riksgränsen och Narvik.

Järnvägsplaner

Arbetet är indelat i fem olika järnvägsplaner:

  • Peuravaara-Krokvik (järnvägsplan 1)
  • Krokvik-Rautas (järnvägsplan 2)
  • Rautas-Rensjön (järnvägsplan 3)
  • Rensjön-Bergfors (järnvägsplan 4) 
  • Kopparåsen-Vassijaure (järnvägsplan 12)

I järnvägsplanerna tar vi fram:

  • omfattning och placering av dubbelspåret
  • anläggningskostnad för projektet
  • samhällsekonomiska effekter av utbyggnaden
  • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)