Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre tågspår.

Nattavaara bangårdsförlängning

Vi planerar att förlänga bangården i Nattavaara, en del av Malmbanan. Det gör vi för att öka kapaciteten för både person- och godståg samt för att skapa effektivare tågmöten.

Sträckan mellan Luleå och Kiruna trafikeras i dag av persontrafik, malmtrafik och övrig godstrafik. För att öka kapaciteten på sträckan planerar vi att förlänga Nattavaara bangård så att 750 meter långa tåg kan mötas där. Det kommer att öka bangårdens kapacitet för tågtrafik och ge effektivare tågmöten. Vi planerar även att bygga en ny plattform för persontrafik, och för att öka säkerheten stänger vi av en plankorsning och sätter stängsel runt driftplatsen.

Tidsplan

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag och hade ett tidigt samråd i början av 2021. Utifrån de synpunkter som kom in då arbetar vi under hösten med att revidera handlingarna. Vi planerar att hålla ett till samråd på orten under våren 2022.