Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

STAX 32,5 ton på Malmbanan

Det finns en stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan och genom att förstärka banan kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. Nu pågår erfarenhetsdrift på sträckan Kiruna-Narvik.

En axellast på 32,5 ton jämfört med nuvarande 30 ton innebär cirka tio procents kapacitetsökning, utan att öka antalet tåg. Det kan jämföras med att varje malmtåg kan lasta ytterligare cirka 680 ton malm.

Tester med tyngre tåg på sträckan Kiruna-Narvik startade i februari 2019. Det innebär att ungefär ett tåg/dygn körs med STAX 32,5 ton. Testerna genomförs i samråd mellan Trafikverket, BaneNor och LKAB. 32,5 tons axellast är högst i Europa, den vanligaste axellasten i Sverige är 25 ton. 

En tidigare inventering av sträckan Kiruna-Riksgränsen visade att bergbroar och banvallar behövde förstärkas innan testerna kunde starta. Förstärkningsarbeten har utförts under barmarksperioden 2018 och sträckan Kiruna-Riksgränsen är nu i erfarenhetsdrift. Testerna förväntas pågå till december 2020.

Förberedande arbeten innan teststart

Arbetet med att utreda sträckan Kiruna-Narvik startade våren 2016. Tillståndet för alla 53 broar på den nästan 13 mil långa sträckan bedömdes. Därefter har bärighetsberäkningar gjorts för att säkerställa att alla broar klarar den tyngre axellasten. På liknande sätt har banans stabilitet utretts. Arbetet har innehållit bedömningar och riskinventeringar på plats. Där uppgifter från tidigare fältundersökningar saknats eller där kompletterande undersökningar krävts har Trafikverket med hjälp av borriggar undersökt banunderbyggnadens och materialets egenskaper.

Elkraften till lok och signalers placeringar har analyserats för att fånga upp områden som kunde behöva åtgärdas innan testerna kunde dra igång.

Trafikverket genomför också så kallad referensmätningar på utvalda trummor, broar, bankar och spårkomponenter. De  följs dels upp under ordinarie trafik och dels under testerna av den högre axellasten.

Förstärkningsarbete vid banvall, dumper och grävmaskin.

Förstärkningsarbete vid en banvall.

alt=""

Förstärkning av bergbro.

Stax 32,5 ton på sträckan Vitåfors-Luleå

I september 2017 avslutades det två år långa testet av 32,5 tons axellast på Malmbanan mellan Vitåfors och Luleå, en sträcka på 21 mil. Vitåfors-Luleå är nu godkänd för den högre axellasten. Till att börja med kör två tåg per dag med 32,5 axellast. Den högre axellasten kommer att införas gradvis, och en fortsatt utredning och förstärkning av banan behövs för att alla malmtåg på sträckan ska kunna köra med 32,5 tons axellast. Bl a behöver spår och växlar bytas.