Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 582, Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg och Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder

Vi planerar för en gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs samt bärighets- och trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet.

Föra att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter planerar vi en belyst 2,2 kilometer lång kantstensbunden gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs. Vi planerar även att bygga nya busshållplatser på sträckan, vissa i nytt läge, vilket vi samråder med Länstrafiken om. I övrigt planerar vi att stärka och tjälsäkra längs hela den 14 kilometer långa sträckan Alvik-Selet. Vägplanen är fastställd och åtgärderna planeras att påbörjas under våren 2022. Vägen beräknas vara färdig hösten 2023. Just nu inväntar vi tillstånd för deponering av överskottsmassor.

Läs mer om projektet under fördjupning.