Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alviksvägen, väg 582.

Väg 582, Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg och Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder

Vi planerar för en gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs samt bärighets- och trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet.

Föra att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter planerar vi en belyst gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs. Vi planerar även att bygga nya busshållplatser på sträckan, vissa i nytt läge, vilket vi samråder med Länstrafiken om. I övrigt planerar vi att stärka och tjälsäkra längs hela sträckan Alvik-Selet. Vid Ale planerar vi mindre åtgärder för den södra kurvan, främst för att förhindra tjälskador. Vägplanen är fastställd och åtgärderna planeras att utföras 2022.

Återkallelse av vägplan

Trafikverket återkallade i juni 2017 vägplanen från fastställelseprövning. Vägplanen visade sig svår att genomföra i vissa delar och har därför omarbetats. Den omarbetade vägplanen ställdes ut för granskning i juli 2018. Återkallelsen kommer inte att påverka den ursprungliga tidplanen.

Läs mer om projektet under fördjupning