Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 700 mellan Kosjärv och Bondersbyn är belägen i Kalix kommun. Aktuell vägsträcka är cirka 7 km.

Väg 700, Kosjärv–Bondersbyn, bärighetsåtgärder

Vi vill förbättra väg 700 mellan Kosjärv och Bondersbyn. Idag är vägen spårig och ojämn. Dessa åtgärder görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Sträckan mellan Kosjärv och Bondersbyn är sju kilometer lång och viktig för näringslivet. Vägen är allmänt spårig och i behov av förstärkning. Här finns ojämna sättningar och tjälskador. Dessutom har vägen dålig bärighet. Transporter med tung last begränsas därför under tjällossningen. Vi har sett över hur bärighetsbrister och sidoområden längs sträckan som kan åtgärdas. Vi vill förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Så här vill vi göra vägen bättre och säkrare:

  • Vägen förstärks, partier med bärighetsbrister åtgärdas.
  • Dikesrensning, trummor ses över och byts vid behov.
  • Höjning av vägprofilen cirka 10 till 15 centimeter.

Byggnation startade i juni 2020 och vägen beräknas vara klar hösten 2021.  Vid trumbyten och åtgärder i anslutning till bron på sträckan som är smal kan vägen komma att stängas av en period.