Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skog längs väg

Väg 810, Vuollerim, förstärkningsåtgärd

Längs väg 810 (Murjeksvägen) genom Vuollerim har vi upptäckt stabilitetsproblem och vägavsnittet är därför upptaget på Trafikverkets lista över ”riskobjekt” i regionen.

Problemområdena ligger i centrala Vuollerim och består av en cirka 22 meter hög nipa (slänt) ner mot Vuollerimselet på en sträcka av ungefär 140 meter. Nipan består av sand och silt. Nipans lutning är mycket brant och tydliga tecken på ras och skredrörelser kan observeras längs hela dess sträckning inom problemområdet. Stabilitetshöjande åtgärder är nödvändiga för att säkerställa vägens funktion och säkerhet. 

Läs mer om projektet under fördjupning.