Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nystrand, riskreducerande åtgärder

Väg 664, Nystrand, ny väg

Sträckan vid Nystrand i Älvsbyns kommun är utsatt för skredrisk. Därför har Trafikverket dragit en ny sträckning för att säkerställa framkomligheten och säkerheten på vägen.

På grund av den skredrisk som råder i slänterna mot Piteälven har en del av väg 664 i Nystrand varit i behov av att flyttas. Vi har därför byggt en ny vägsträcka som är cirka 1,6 kilometer lång för att säkerställa framkomligheten och säkerheten på vägen. Vägen blev färdigbyggd hösten 2018.

Den lantmäteriförrättning som hanterar de enskilda vägar som ska anslutas till den nya vägen är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Vi avvaktar med åtgärder för de anslutande vägarna i väntan på deras beslut.