Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på E10

Det säkra mötet

Vi som färdas på vägarna vill att resan ska vara trafiksäker. Trafikverket arbetar efter Nollvisionen; att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken.

En trafiksäker väg är inte alltid detsamma som en väg som trafikanterna upplever som trygg. I vissa fall är det faktiskt tvärtom. Det är på de breda och raka vägarna, som inbjuder till höga hastigheter och riskfulla omkörningar, som vi generellt ser flest dödsolyckor och olyckor med svårt skadade. Det är även under de bästa väderförhållanden som vi ser en tydlig ökning av dödsolyckorna på våra vägar. När det är dagsljus, torr vägbana och sommarväglag tenderar dödsolyckorna att öka.

För många leder vinterns mörker och snötäckta vägbanor till ett lugnare körsätt. Snömassorna ger oss ett sidoområde som hjälper till att fånga upp fordon som åker av vägen. Det är även under dessa förhållanden som bilarnas säkerhetssystem, som antisladdsystem och ABS-bromsar, har absolut bäst effekt.

Vad påverkar trafiksäkerheten?

Generellt kan man säga att en väg med låga trafikflöden (under 2000 fordon/dygn) kan tillåtas ha hastigheter över 80 km/h och ändå anses säkra vad gäller mötesolyckor. Antalet mötessituationer är inte lika många vid dessa låga flöden. Det finns dock aldrig något säkert möte om hastigheterna överstiger 80 km/h, eftersom det är den maxhastighet som ett modernt fordon kan klara av när det utsätts för en krock. Fordonsutvecklingen går fort och idag anses moderna fordon skapligt kunna hantera krockvåldet i en frontalkollision i 80 km/h och en sidokollision i 60 km/h. Detta under förutsättning att de kolliderande fordonen har ungefär samma storlek.

Givetvis måste även sidoområdet på vägen vara säkrat vid låga trafikflöden för att vägen ska anses säker. Detta innebär att fasta föremål bör tas bort eller omges av räcke som skydd om ett fordon åker av vägen ut i terrängen.

För vägar där vi har flöden över 2000 fordon/dygn och där vi har hastigheter över 80 km/h måste mitträcken och säkrade sidoområden finnas om vägen ska anses trafiksäker.

Hur kan du som bilist bidra till högre trafiksäkerhet?

Trafikverkets ansvar är stort för att säkra vägtrafikmiljön men trafikanten har givetvis också ett ansvar. Du som förare måste följa hastighetsgränser, använda fordonets säkerhetsutrustning till exempel bälte samt vara nykter och utvilad.

Generellt sett så är bilförare i Sverige bra på att använda bilbälte. Dock är det så att 40 procent av de som omkommer i bilolyckor inte har använt bilbälte.

Det är tyvärr alltför många som inte respekterar hastighetsgränserna. Genom att hålla hastigheten så bidrar du till en högre trafiksäkerhet. Om du kör i 80 km/h istället för 90 km/h så tar det 50 sekunder längre att köra en mil, men du kan rädda liv. Faktiskt är det så att 20 liv skulle räddas varje år om alla höll hastigheten i Sverige.