Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil på E10.

Underhåll av E10

Här kan du läsa mer kring vad som gäller för underhållet av E10.

Underhållet av Sveriges nordligaste europaväg är fördelat ungefär så att cirka hälften av kostnaderna går till ny beläggning, en fjärdedel till vinterväghållning (snöplogning och halkbekämpning bland annat) och den återstående fjärdedelen till övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

Underhåll på vintern

Alla statliga vägar har en standardklass. Den avgör hur snabbt vägen ska plogas och om den ska vara snöfri eller inte, en viss tid efter det har slutat snöa. Klassningen baseras på vägens trafikmängd. E10 och E4 är en klass 3 väg upp till Kiruna, vilket bland annat innebär att salt används i förebyggande syfte. Sträckan Gyljen-Kiruna saltas endast fram till den 1 december varje år.

Hur använder vi vägsalt?

Salt används föratt främja framkomligheten och har bäst effekt på vägar med högre trafikintensitet än 1 500 fordon per dygn och vid temperaturer på vägytan ner till -5 grader.