Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 671, Älvsbyn, tätortsåtgärder

För att skapa ett säkrare trafiksystem och en attraktiv tätort åtgärdar Trafikverket Väg 671 (del av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan) i Älvsbyn.

En förbättring av infrastrukturen krävs, dels för att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten och dels för att öka tätortens attraktionskraft.

Inriktning

  • skapa ett tydligare och mer tilltalande gaturum längs delar av Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan
  • göra Älvsbyns tätort mer anpassad för oskyddade trafikanter
  • öka trafiksäkerheten längs de aktuella vägarna
  • tydliggöra var man får parkera
  • göra tätorten mer attraktiv och knyta ihop Storgatan och planerat resecentrum med dagens centrumkärna

Det här ska vi göra

  • 2021: Trafikverket inleder ombyggnation av Nyvägen (t ex ny belysning, gång- och cykelväg, passager och busshållplats) samt åtgärdar skador på bron över Korsträskbäcken. Älvsbyns Energi genomför åtgärder på VA-anläggningen längs Storgatan.
  • 2022: Ombyggnation av Storgatan samt Stationsgatan (t ex ny belysning, gång- och cykelväg, längsgående parkeringar och torgyta).  

Trafikstörningar

Framkomligheten kommer vara begränsad under hela produktionstiden och Väg 671 kommer i perioder att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

En bygghandling för ombyggnad av delar av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan (väg 671) är framtagen. Totalt en sträcka på ca 1,2 km. När åtgärderna är klara lämnas vägen över till Älvsbyns kommun.

Informationsblad till närboende

15 mars 2021 (pdf-fil)

Karta över Älvsbyn.