Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 671, Älvsbyn, tätortsåtgärder

För att skapa ett säkrare trafiksystem och en attraktiv tätort planerar Trafikverket för tätortsåtgärder i Älvsbyn.

En förbättring av infrastrukturen krävs, dels för att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten och dels för att öka tätortens attraktionskraft.

Inriktning:

  • skapa ett tydligare och mer tilltalande gaturum längs delar av Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan
  • göra Älvsbyns tätort mer anpassad för oskyddade trafikanter
  • öka trafiksäkerheten längs de aktuella vägarna
  • tydliggöra var man får parkera
  • göra tätorten mer attraktiv och knyta ihop Storgatan och planerat resecentrum med dagens centrumkärna

En bygghandling för ombyggnad av delar av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan (väg 671) är framtagen. Totalt en sträcka på ca 1,2 km. 

När åtgärderna är klara lämnas vägen över till Älvsbyns kommun.

Karta över Älvsbyn.