Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E10, Abisko östra, busshållplatser

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i Abisko planerar Trafikverket att bl. a bygga nya busshållplatser.

Turistverksamheten i området expanderar. Utvecklingen planeras ske inom eller i anslutning till orterna och huvudsakligen nyttja befintliga anslutningar till E10. Det medför att antalet människor som rör sig till fots i Abisko kommer att öka, vilket ställer nya krav på trafiksystemets funktion.

Det ska vara smidigt att ta sig till Torneträskområdet året om oavsett om man är bilburen eller inte. Nuvarande busshållplats i Abisko östra ligger på E10 och korsningen mot Abisko östra kan upplevas som otrygg. Vid Abisko Naturvetenskapliga station, där internationell forskning bedrivs i samarbete med Stockholms universitet, saknas befintliga busshållplatser.

Därför planerar vi:

  • Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen.
  • Ny busshållplats vid Abisko östra inklusive vändplan för buss.
  • Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra.
  • 160 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg.
  • Förbättrad trafiksäkerheten vid korsningen Kalle Jons väg och Karvens väg.


Bygget kommer preliminärt att ske sommaren 2022.