Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långtradar i trimmer speglas i backspegeln

E10, Kulleribacken, stigningsfält

Trafikverket har byggt ett stigningsfält på E10/E45 några kilometer söder om Svappavaara, främst för att öka framkomlighet för tunga fordon.

Väg E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna är en viktig näringslivsväg och andelen tung trafik är stor. Den långa och branta backen innebar främst vintertid att tunga fordon hade svårt att hålla hastigheten och kunde vid halt väglag bli stående på vägbanan. Ibland har även fordon börjat glida bakåt och därmed kommit över på motsatt körbana. Detta kunde innebära helt stopp i trafiken. I kombination med en smal väg skapade detta en flaskhals för de trafikanter som färdades längs vägen. För att komma till rätta med problemen har ett stigningsfält byggts. Syftet var att säkerställa att det inte blir stopp i trafiken samt att minska driftskostnaderna.

Kulleribacken är cirka 3 km lång och ligger längs väg E10/E45 som är en nationell stamväg som ingår i EU:s TEN-nät och är ett viktigt stråk för långväga gods- och persontransporter. Vägen fungerar som en uppsamlingsled till industrier, arbetsplatser och målpunkter för det rörliga friluftslivet.