Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel

Vi ska bygga en faunabro över E10 samt ett viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv, en sträcka på ca 15 km.

Syftet är att minska antalet olyckor med ren och vilt längs sträckan samt förbättra möjligheterna för renskötsel i området. Faunabron är en bro som anpassas för klövvilt så att djuren på ett säkert sätt ska kunna passera E10 utan att påverka trafiken.

Vägplan planeras vara inlämnad för fastställelseprövning i slutet av 2022. Preliminär byggstart 2024-2026.

Projektet utförs med hållbarhet i fokus med projektmål som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. En samlad effektbedömning (SEB), klimatkalkyl och utvärdering utifrån Trafikverkets hållbarhetsverktyg SUNRA kommer tas fram. Målet med klimatkalkylen är att minska projektets klimatpåverkan med 30% jämfört med utsläppsnivåerna 2015.

Projektets koppling till de globala målen för hållbar utveckling

750 Globala mål.jpg