Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E10, vägsträcka Avvakko och Lappesuando

E10, Avvakko–Lappeasuando, mötesfri väg

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando är smal och har dålig standard. Planering pågår för utbyggnad till mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando i Gällivare kommun är cirka 18,5 kilometer lång och går genom byarna Moskojärvi, Skaulo och Puoltikasvaara. Sträckan är bitvis smal och har bristande plan- och profilstandard. På vissa delar av den aktuella sträckan är sikten dålig, vilket försvårar omkörningsmöjligheterna. Av de cirka 1 600 fordon som kör sträckan dagligen är en stor andel tung trafik som ibland svårt att ta sig fram. Särskilt vintertid i de partier av vägen som har kraftig lutning, främst vid Lismavaarabacken.

För att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten kommer sträckan att byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel. Utöver trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras även för planfria passager för ren och vilt samt för rörligt friluftsliv. Ett stort antal anslutningar till E10 kommer att stängas och ett mindre antal trafiksäkra korsningar kommer att byggas. Åtgärder planeras på befintlig väg vid Lismavaarabacken.

På västra sidan av E10, från korsning med väg 833, planeras för en ny gång- och cykelväg som passerar vattendraget Soutukoski på en ny gång- och cykelbro. Gång- och cykelvägen ansluts till gång- och cykelvägen genom Skaulo.