Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E10, vägsträcka Avvakko och Lappesuando

E10, Avvakko–Lappeasuando, mötesfri väg

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando är smal och har dålig standard. Planering pågår för utbyggnad till mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando i Gällivare kommun är cirka 18,5 kilometer lång och går genom byarna Moskojärvi, Skaulo och Puoltikasvaara. Sträckan är bitvis smal och har bristande plan- och profilstandard. På vissa delar av den aktuella sträckan är sikten dålig, vilket försvårar omkörningsmöjligheterna. Av de cirka 1 600 fordon som kör sträckan dagligen är en stor andel tung trafik som ibland svårt att ta sig fram. Särskilt vintertid i de partier av vägen som har kraftig lutning, främst vid Lismavaarabacken.

För att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten kommer sträckan att byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel. Ett stort antal anslutningar till E10 kommer att stängas och ett mindre antal trafiksäkra korsningar kommer att byggas. På västra sidan av E10, från korsning med väg 833, föreslås en ny gång- och cykelväg som passerar vattendraget Soutukoski på en ny gång- och cykelbro. Gång- och cykelvägen kan anslutas till gång- och cykelvägen som har byggts genom Skaulo. 

Vid Lismavaarabacken har två lokaliseringsalternativ studerats. Samråd för val av lokaliseringsalternativ har skett och Trafikverket har nu tagit ställning till att gå vidare med alternativet där åtgärder görs på befintlig vägsträckning.