Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älg på väg upp på väg i morgondimma.

E4, Åkroken-Rolfs, bullerskyddsåtgärder och viltstängsel

Trafikverket kommer att utföra bullerskyddsåtgärder och anlägga viltstängsel på E4:an mellan Åkroken och Rolfs.

Under 2016 byggdes vägsträckan på E4:an mellan Åkroken och Rolfs i Kalix kommun om till mötesseparerad väg. Sträckan är cirka 7,4 kilometer.

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är ren- och viltolyckor är ett stort problem. På vägar med mitträcke som inte har något viltstängsel är detta extra problematiskt, då ett mitträcke hindrar djuren att ta sig över vägen. Det finns därmed en risk att djuren vistas onödigt länge på vägbanan. På sträckan mellan Åkroken och Rolfs har ett 30-tal olyckor med ren, älg och rådjur skett under perioden 2010-2018.

Riktvärden för trafikbuller överskrids vid ett antal bostadshus längs sträckan. Trafikverket planerar därför att utföra bullerskyddsåtgärder på sträckan.

Syftet med detta projekt är att öka trafiksäkerheten genom att minska risken för påkörning av ren och vilt samt minska bullernivåerna för de fastigheter som ligger längs sträckan. Därför planerar Trafikverket att utföra bullerskyddsåtgärder och anlägga viltstängsel.