Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, bro över Kalix älv

En ny bro över Kalix älv i Kalix ska byggas för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Bygget startade sommaren 2019.

Den nya bron byggs nedströms om den befintliga bron och blir 320 meter lång och 15,2 meter bred. Bron kommer att få en 4 meter bred gång- och cykelbana. Den gamla bron rivs då den nya är färdigbyggd. Den nya bron kommer att vara av typen samverkansbro, dvs. en bro med betongfarbana på bärande stålbalkar.

Första spadtaget för den nya bron togs den 10 juni 2019

Under byggtiden

Den gamla bron används för trafik under byggtiden tills ny bro med väganslutningar byggts, därefter kan trafiken ledas över på ny bro. E4 kan få nedsatt hastighet och avsmalnat körfält under tiden som bron byggs. Båtar kommer att kunna passera via en uppmärkt farled.  

BK4

Bron över Kalix älv i Kalix är en viktig länk på väg E4 där framkomlighet har hög prioritet. Vägen är utpekad i det nya BK4-vägnätet, vilket innebär att den ska kunna bära fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Den gamla bron klarar inte BK4 och därför byggs en ny.