Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spontningen mot E4 på älvens östra sida.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet med nya bron i full gång

Flera olika arbetsmoment pågår vid den nya bron över Kalix älv. Spontningen längs E4 är nästan klar och schaktningen har påbörjats.

Eftersom den nya brons landfästen kommer att ligga alldeles intill E4, fast 7 meter djupare, måste en stödkonstruktion (spont) först byggas för att man sen ska kunna schakta sig ner till 7 meter. Vid spontning uppstår en del vibrationer då spontelementen slås ner i marken och det kan synas som sprickor på ytan. Vibrationerna utgör dock ingen fara för underlaget som tvärtemot blir mer stabilt av åtgärden. Nu är spontningen nästan avslutad.

Nästa steg i arbetet med landfästen och lanseringsytan för bron är schaktning och pålning. Pålning görs för att avlasta marken och för att bron ska klara de stora laster som den kommer utsättas för, både av egentyngden och av trafiklasten. Även pålningsarbetet leder till vibrationer under tiden de utförs, det kan också låta en del när pålarna slås ner. Eftersom arbetsmomentet kan upplevas som störande utförs pålning endast dagtid mellan kl 7-19.

Nu har också arbetet för grundläggning av brostöd 2- 6 ute i älven påbörjats med muddring/schakt under vatten för stöd 4. Schaktmassorna från muddringen/undervattensschakten transporteras med pråm till västra sidan av älven och tas om hand där. Eftersom muddring/schakt i älven grumlar vattnet har siltgardiner lagts ut kring det område i älven där man arbetar, för att förhindra att grumlingen sprider sig. 

Pontonerna som kan ses ute i älven kommer att användas vid arbetet med brostöden i älven.

Schaktning för brostöd 4.