Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åtgärder för en säker islossning i Kalix älv

Trafikverket genomför en rad förebyggande åtgärder för att minimera riskerna vid bygget av den nya E4-bron i Kalix i samband med islossningen.

Trafikverket har tillsamman med entreprenören och experter vid Luleå tekniska universitet enats om en metod för att försvaga isen i området kring Kalixbron. Syftet är att ”förstöra” isen i mittfåran i ett område cirka en kilometer uppströms och cirka en kilometer nedströms från bron. Isen kommer att plogas samt beläggas med grus. Dessutom kommer vatten att pumpas upp på isen i det aktuella området.

- I samband med byggnationer i strömmande vatten behövs alltid åtgärder vidtas för att islossningen ska bli så ”skonsam” som möjligt. Risken finns att större isflak kan skada pågående byggnationer. För att minimera den risken har vi tillsamman med experter enats om den här metoden. Det kan även i ett senare skede bli aktuellt att bryta sönder isen, säger Peter Viklund, projektledare på Trafikverket.

Markeringar och skyltar

Arbetet med att sätta upp markeringar och skyltar är redan påbörjat. Så fort Trafikverket och entreprenören bedömer det säkert att påbörja arbetet så kommer det att göras.

- Vår entreprenör har tidigare i veckan grusat en teststräcka på cirka 100 meter uppströms bron för att se om åtgärden hade avsedd verkan. Då det fungerat bra går man nu vidare med dessa åtgärder, fortsätter Viklund.

Egentligen var det tänkt att nya brofundament skulle finnas på plats innan islossningen, men eftersom arbetet i och nära vatten under vintertid har tagit mer tid än beräknat är vi nu i ett läge då spontlådor måste skyddas mot islossningen. Trafikverket har fört dialog med Länsstyrelsen och Kalix kommun och säkerställt att metoden följer det miljömässiga kraven.

- Vi har förståelse för att detta påverkar boende i Kalix som i påsk planerat att vistas på isen. Entreprenören kommer under påsken att lämna två 50 meter breda områden utan åtgärder (grusning och vattning). Detta för att möjliggöra skotertrafik under påsken. Ett område 50 meter nedströms från Vassholmen samt ett område cirka 300 meter nedströms från bron, mitt emot campingen. Men det är fortfarande en våris vi talar om så vi uppmanar alla vara försiktiga samt att respektera de markeringar och skyltningar som vi sätter upp, säger Peter Viklund, projektledare på Trafikverket.

Karta över Kalix älv i Kalix

Blåa cirklar visar områden där vatten pumpas upp. Rosa streck visar uppplogat och avgrusat område.

750 karta (3).jpg