Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två cyklister på en cykelväg med matkassar på styret.

E4, Öjebyn–Norrfjärden, parallellväg

Vi planerar att bygga en ny parallellväg för att underlätta vardagspendling samt flytta långsamtgående fordon från E4 mellan Öjebyn och Norrfjärden.

Trafikverket har utrett och planerar att anlägga en parallellväg till E4 mellan Öjebyn och Norrfjärden. Parallellvägen ska möjliggöra för vardagspendling med cykel. Men också förbättra framkomligheten på E4 genom att flytta långsamtgående fordon till parallellvägen. Tidigare presenterat förslag gällde enbart lösningar för gång- och cykelvägstrafik.

Parallellvägen blir cirka 3 km lång och ska ansluta till väg 572 vid trafikplats Bertnäs och väg 374.01 vid trafikplats Boviken.

Parallellvägen kommer vara ca. 3,5 m bred och förses med mötesfickor och i stora drag följa samma linjedragning som presenterats för gång- och cykelvägen. Hastigheten på parallellvägen kommer att begränsas för att bibehålla tryggheten för de oskyddade trafikanterna.

Under våren 2021 kommer allmänheten och andra intressenter ha möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.