Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Unik forskning för både ekonomin och miljön

Lägre koldioxidutsläpp och lägre kostnader. Det är målet med det forskningsprojekt om pålningsmetod som Trafikverket och Luleå tekniska universitet just nu genomför vid vägbygget på E4 norr om Råneå.

– För Trafikverkets del känns det jättespännande att få vara en del av det här projektet. Vårt arbete strävar alltid mot att hitta kostnadseffektiva lösningar som samtidigt är bra för klimat och miljö, säger Gunnar Zweifel, specialist geoteknik vid Trafikverket.

Gunnar Zweifel, specialist geoteknik, Trafikverket.Foto: Britt-Marie Zweifel

Sedan i maj har Trafikverket jobbat med att bygga om en del av E4 strax norr om Råneå i Norrbotten. Vägen hade drabbats av en sättning och risken för översvämningar var överhängande. Den nya vägen förstärks med hjälp av pålning, och samband med det arbete såg doktoranden Per Gunnvard chansen att ta sin forskning om träpålning ut i fält.

– För mig var det ett unikt tillfälle att få göra storskaliga mätningar. Markförhållandena i området var mycket lämpliga för att göra fältförsöken. Att sedan kunna testa hur pålningen och grunden under vägen påverkas vid en så hårt trafikerad väg som E4 är unikt. Dessutom så är det nära campus vid LTU i Luleå, säger Gunnvard.

Per Gunnvard, doktorand geoteknik, LTU.Foto: LTU

När man pålar idag har avståndet mellan pålarna varit standardiserat sedan många år tillbaka och man har aldrig undersökt om det är överdimensionerat eller om dessa mått är det optimalaste.

– Genom de mätningar vi gör nu kan man se hur mycket överbyggnaden påverkas och om man i slutändan kan dimensionera effektivare och på så sätt få ner kostnaden, säger Gunnvard.

Pålning innebär i korthet att träpålar bankas eller trycks ner i marken med syfte att höja bärigheten vid till exempel ett väg- eller järnvägsbygge. Vid projektet i Råneå har både pålar och andra delar av det bärande lagret försetts med sensorer med syfte att mäta vilket tryck och vilken påverkan som de olika komponenterna utsätts för.

– Mätningar av det här slaget har aldrig gjorts tidigare. Det är alltså ett unikt tillfälle att se hur själva pålningen påverkar hållfastheten samt hur pålarna och marken under vägen påverkas av trafiken, säger Gunnar Zweifel.

Pålarna som används i Råneå är upp till 12 meter långa. Foto: Daniel Hugh, Trafikverket.
Mätningarna ska visa om avståndet mellan pålarna kan ändras för att få en lägre kostnader och mindre miljöpåverkan.Foto: Daniel Hugh, Trafikverket.
Den våta marken norr om Råneå har gjort att vägen satt sig och orsakar översvämning på E4.Foto: Daniel Hugh, Trafikverket.