Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, Rosvik Södra, planskild trafikplats

För att säkerställa en tryggare trafiksituation vid korsningen i Rosvik Södra ska korsningen byggas om till en planskild trafikplats.

Den nuvarande korsningen vid den södra infarten till Rosvik i Piteå kommun, har återkommande uppmärksammats som en farlig lösning med risk för olyckor och incidenter. Korsningen upplevs otrygg främst för trafik som svänger vänster från Rosvik ut på E4 söderut men även för trafik som kommer söderifrån och ska svänga in mot Rosvik.

För att säkerställa en tryggare trafiksituation vid korsningen ska en planskild trafikplats därför byggas. Den ska anpassas för såväl biltrafik som för oskyddade trafikanter och skotertrafik.

Under hösten 2021 inleder vi arbetet med att ta fram en vägplan. Senare under året kommer samråd med närboende att hållas.

En planskild trafikplats kommer innebära ett smidigare och tryggare flöde genom korsningen och ger även en möjlighet för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt ta sig över till andra sidan av E4.