Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

30-väg

E45, trafiksäkerhetsåtgärder genom Porjus

Vi planerar att bygga för att skapa en bättre trafikmiljö med ökad trafiksäkerhet längs E45 genom Porjus.

Trafikmiljön genom Porjus ska tydligare visa för alla som rör sig längs E45 att vägen går genom en tätort.

Planerade åtgärder

Vi breddar gångbanan från 1,5 till 2 meter och gör samtidigt om den till en gång- och cykelbana för att separera cykeltrafiken från biltrafik och tung trafik på väg E45. I samband med att vi breddar gångbanan så smalnar vi av körbanan från 7 till 6,5 meter och höjer kantstenen för att gaturummet ska bli tydligare. Dessutom bygger vi ett antal ordnade passager längs sträckan för att behålla tillgängligheten efter att kantstenen höjts. Vi planerar också ett antal punktåtgärder på sträckan, bland annat en busshållplats på östra sidan av väg E45 i södra delen av Porjus och en hastighetsdämpande refug i norra delen av Porjus.