Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Faunapassager bredviksheden raggdynan

E4, Sangis Bredviksheden Raggdynan, planfria faunapassager

Vi planerar att bygga två planfria faunapassager över E4 öster om Sangis vid Bredviksheden och väster om Kalix vid Raggdynan för att minska vilt- och renolyckor samt öka trafiksäkerheten längs sträckorna.

E4 är ett nationellt stråk för långväga trafik med höga krav på framkomlighet. Inriktningen är att hela vägen ska vara mötesseparerad samt försedd med viltstängsel. Målhastigheten är 110 km/h.

Öster om Sangis är hastigheten idag 70 km/h och det finns öppningar i viltstängslet. Vid Raggdynan väster om Kalix öppnas viltstängslet under delar av året men hastigheten här är 110 km/h vilket gör att sträckorna inte uppfyller målen för vägen. Vägen skapar även en barriär i landskapet som bryter av naturliga vandringsstråk för vilt och renar.

Genom att bygga faunapassager över E4 kan man täta viltstängslet längs sträckorna och ge djuren en säker passage över vägen vilket ger högre trafiksäkerhet. Passagerna ska även underlätta för rennäringen som får säkra passager för flyttning av renar mellan olika betesmarker och möjliggöra passage för det rörliga friluftslivet.