Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Faunapassager bredviksheden raggdynan

E4, Sangis Bredviksheden Raggdynan, planfria faunapassager

Vi planerar att bygga två planfria faunapassager över E4 öster om Sangis vid Bredviksheden och väster om Kalix vid Raggdynan. Det gör vi för att minska vilt- och renolyckorna samt öka trafiksäkerheten längs sträckorna.

E4 är ett nationellt stråk för långväga trafik med höga krav på framkomlighet. Inriktningen är att hela vägen ska vara mötesseparerad och vara försedd med viltstängsel. Målhastigheten är 110 km/tim.

Öster om Sangis är hastigheten i dag 70 km/tim, och det finns öppningar i viltstängslet. Vid Raggdynan väster om Kalix öppnas viltstängslet under delar av året, men hastigheten här är 110 km/tim. Detta gör att ingen av sträckorna uppfyller målen för vägen. Vägen skapar även en barriär i landskapet som bryter av naturliga vandringsstråk för vilt och renar.

Genom att bygga faunapassager över E4 kan vi täta viltstängslet längs sträckorna och göra det säkrare för djuren att passera över vägen, vilket i sin tur ökar trafiksäkerheten. Passagerna ska även underlätta för rennäringen som på det sättet får säkra passager när de ska flytta renar mellan olika betesmarker. Dessutom blir det möjligt för det rörliga friluftslivet att passera över E4.