Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långtradare på landsväg med villor längs vägen

Väg 750, Buddbyn-Svartbjörnsbyn, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Buddbyn och Svartbjörnsbyn för att förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

Buddbyn är en by som sträcker sig knappt 3 km längs med väg 750 i Bodens kommun. Väg 750 genom Buddbyn är relativt bred och rak och inbjuder till höga hastigheter. Vägen är en skolväg eftersom barnen använder den för att vänta på skolskjuts samt för att gå och cykla på för att ta sig till skolor på andra håll i kommunen. Vägen är också enda sättet för boende i Buddbyn att ta sig till varandra gående eller cyklande, eftersom det inte finns någon parallellväg som sträcker sig längs med hela byn. Bostadsbebyggelse finns på ömse sidor om väg 750 och flera tomter och bostadshus ligger väldigt nära vägen.

Väg 750 ska kompletteras med en gång- och cykelväg som blir ca 2,7 km. Cykelvägen kommer att ansluta till den kommunala cykelvägen i Svartbjörnsbyn och avslutas före bron över Ljusån vid Buddbyträsket. Åtgärden omfattar också att ta fram passager över väg 750 på de ställen där sådana behövs, exempelvis om gång- och cykelvägen behöver byta sida av väg 750 eller för att kunna nå eventuella busshållplatser.

Projektets mål är att förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten för oskyddade trafikanter genom att anlägga en gång- och cykelväg samt passager över väg 750 mellan Buddbyn och Svartbjörnsbyn.