Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 356, Hedenbrovägen, Boden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten byggs busshållplatser och passager längs Hedenbrovägen i Boden om.

Trafikverket bygger om de två busshållplatserna vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket för att öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi permanentar busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, och säkrar passagerna för gång- och cykelvägen på vägens västra sida.

Ombyggnationen startade september 2019. Arbetet återupptas 4 maj 2020 och beräknas vara avslutat 31 maj. Från 11 maj kommer Hedenbrovägen vara avstängd för genomfartstrafik och enkelriktad. Inga busslinjer kommer att trafikera vägen från 11 maj fram till avslutad byggnation. 

Anslutningarna till fastigheter på Hedenbrovägen kommer att vara öppna under hela ombyggnationen.

750 Hedenbrovägen Trafikverket.jpg

Under byggtiden kommer det periodvis att vara nedsatt framkomlighet. Följ skyltningen.

Påverkan på busstrafiken

Länstrafikens och Bodens lokaltrafiks hållplatslägen kommer att påverkas under delar av ombyggnationen. För mer information se www.ltnbd.se, www.boden.se samt Bodenappen.