Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 356, Hedenbrovägen, Boden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten byggs busshållplatser och passager längs Hedenbrovägen i Boden om.

Trafikverket bygger om de två busshållplatserna vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket för att öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi permanentar busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, och säkrar passagerna för gång- och cykelvägen på vägens västra sida.

Ombyggnationen startade september 2019 och ska vara avslutad juni 2020. Just nu är det vinteruppehåll i byggandet. Mer information kommer närmare datum för återuppstart.

Under byggtiden kommer det periodvis att vara nedsatt framkomlighet. Följ skyltningen.

Påverkan på busstrafiken

Länstrafikens och Bodens lokaltrafiks hållplatslägen kommer att påverkas under delar av ombyggnationen. För mer information se www.ltnbd.se, www.boden.se samt Bodenappen.