Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 356, Hedenbrovägen, Boden,  trafiksäkerhetshöjande åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten kommer busshållplatser och passager längs Hedenbrovägen i Boden att byggas om.

Trafikverket kommer att bygga om de två busshållplatserna vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket för att öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att permanenta busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, och säkra passagerna för gång- och cykelvägen på vägens västra sida.

Ombyggnationen startar 23 september och ska vara avslutad 15 november 2019. Under byggtiden kommer det periodvis att vara nedsatt framkomlighet. Följ skyltningen.

I samband med arbetet kommer Trafikverket att åtgärda en trasig dagvattenledning i anslutning till järnvägsviadukten. Hedenbrovägen kommer då att stängas av för genomfartstrafik under fem dygn i oktober och trafikanterna hänvisas till andra vägar. Definitivt datum för avstängningen meddelas senare.

Påverkan på busstrafiken

Länstrafikens och Bodens lokaltrafiks hållplatslägen kommer att påverkas under ombyggnationen. För mer information se www.ltnbd.se, www.boden.se samt Bodenappen.