Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 356, Hedenbrovägen, Boden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten byggs busshållplatser och passager längs Hedenbrovägen i Boden om.

Trafikverket bygger om de två busshållplatserna vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket för att öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi permanentar busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, och säkrar passagerna för gång- och cykelvägen på vägens västra sida.

Ombyggnationen startade 23 september och ska vara avslutad 15 november 2019. Under byggtiden kommer det periodvis att vara nedsatt framkomlighet. Följ skyltningen.

Hedenbrovägen stängs för genomfart 7-11 oktober

I samband med arbetet kommer Trafikverket att åtgärda en trasig dagvattenledning i anslutning till järnvägsviadukten. Hedenbrovägen kommer då att stängas av för genomfartstrafik under fem dygn i oktober och trafikanterna hänvisas till andra vägar. Det är nu bestämt av vägen stängs av 7-11 oktober.

Gång- och cykeltrafik på Hedenbrovägen

Även gång- och cykelvägen vid Hedenbrovägen kan bitvis påverkas av störningar och man kan behöva byta sida. Var uppmärksam och följ skyltningen. Under 5-dygnsavstängningen kommer även gång- och cykelvägen att vara avstängd.

Påverkan på busstrafiken

Länstrafikens och Bodens lokaltrafiks hållplatslägen kommer att påverkas under delar av ombyggnationen. För mer information se www.ltnbd.se, www.boden.se samt Bodenappen.