Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 356, Hedenbrovägen, Boden, busshållplatser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten kommer busshållplatser och passager längs Hedenbrovägen i Boden att byggas om.

Trafikverket planerar att bygga om de två busshållplatserna vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket för att öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi planerar även att permanenta busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, och säkra passagerna för gång- och cykelvägen på vägens västra sida.

I samband med arbetet kommer Trafikverket att åtgärda en trasig dagvattenledning i anslutning till järnvägsviadukten. Vägen kommer då att stängas av helt och trafikanterna hänvisas till andra vägar.

Planerad byggstart är hösten 2019.

Karta Hedenbrovägen.