Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kiruna järnvägsstation

Ny järnvägsstation

Kirunaprojektet har pågått sedan 2004. Nu femton år senare är ny järnväg byggd och en ny tillfällig station har öppnats. Ett flertal broar och en ny omformarstation har byggts efter sträckan, och en ny godsbangård är i drift.

Den nya järnvägen har flyttats från öster om samhället och gruvan till väster från Råtsitriangeln i söder till befintligt spår strax söder om Pahtajoki i norr. Det innebär att den nya järnvägen ligger utanför den deformationszon som är känd idag.

En tillfällig järnvägsstation är i bruk på Kiruna Malmbangård cirka 1,5 km norr om Kiruna C. Byggnaden var tidigare en fjärrstation som renoverades för att bli stationshus. Stationen kommer att vara i bruk tills en permanent station är byggd.

Permanent station

Det finns flera alternativa placeringar av en ny järnvägsstation. En förstudie har genomförts och kompletterats med en åtgärdsvalsstudie. Val av lokaliseringsalternativ görs i nästa skede som är järnvägsplan. Från att en järnvägsplan påbörjas tar det ca två år innan val av lokalisering kan göras. Dialog om finansiering av en järnvägsplan pågår.

Länkar till förstudien och åtgärdsvalsstudien finns nedan. Kartan nedan visar de olika utredningsalternativen.

Kiruna godsbangård

Deformationerna från LKAB:s gruvbrytning har påverkat spårförbindelsen till nuvarande bangård och godshanteringen har därför flyttas. Kirunavaara godsbangård (KIA) fungerar som en terminal där tågen kan stanna för att lasta och lossa containrar. Möjligheten att hantera containrar har inte tidigare funnits i Kiruna, utan den nordligaste terminalen har varit i Gammelstad i Luleå.

På den nya godsbangården finns det sex spår varav två är mötesspår, ett är uppställningsspår och ett är utdragsspår. Idag finns möjlighet att lasta och lossa upp till 400 hundra containrar per dag. Bangården består av cirka 4000 meter spår med kapacitet för nio tåg per dag.