Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Raggarbil på startlinjen för race

Väg 870

Väg 870, Nikkaluoktavägen har byggts om från bron över nya järnvägen vid Råtsi till anslutningen med E10 i Tuolluvaara öster om Lombolo, en sträcka på ca 7 kilometer.

Vägen är färdigbyggd och invigdes den 1 september. Vägen ansluter med E10 genom en cirkulationsplats och till LKAB (södra infarten) genom en trevägskorsning. Längs Kirunas sydöstra kant rinner bäcken Luossajokki som har stort värde för Kirunaborna och ingår i rekreationsområdet i utkanten av stadsdelen Lombolo. För att minimera ingrepp och påverkan på Luossajokki har en vägbro byggts över bäcken.

Den nya vägen påverkar även skidspår, slädhundspår och skoterled inom rekreationsområdet. För att vidhålla rekreations- och friluftslivet har en planskild passage i anslutning till det befintliga Ahlströmsspåret byggts. För att minimera påverkan på rennäringens betesmarker har vägen dragits nära Lombolo. Genom exempelvis släntlutningar och öppningar i stängsel underlättas renarnas passage.

Gamla väg 870 har lämnats tillbaka till LKAB och kommer att utgå ur allmänt underhåll.