Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vecka 23

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen på Lombololeden är påbörjat och asfalten har blivit fräst på E10. För att kunna utföra arbetet på Lombololeden krävs en tillfällig omledning av trafiken, även fotgängare och cyklister. Fordonstrafiken leds in på den befintliga GC-vägen som sträcker sig parallellt med Lombololeden. För att få en bra omfartsväg kommer befintlig GC-väg att byggas om och breddas så att det inte finns några problem för trafikanterna att ta sig fram. Gående och cyklister hänvisas till Ställverksvägen och en provisorisk GC-väg med skyltar som visar rätt. För att gående inte ska behöva korsa Ställverksvägen kommer de hänvisas till den sidan som är mot Lombololeden. Den tillfälliga förbifarten kommer att vara i bruk från maj 2014 till september 2014. Efter entreprenaden kommer GC-vägen att återställas.

Alla trummor är på plats. Ytterligare vegetationsavtagning och schaktning kvarstår på cirka 1 km av sträckan. Två bottenplattor är gjutna för bron över Luossajoki. Schaktning och friläggning av högspänningsledningar är gjorda.

För närvarande pågår inkörning och mottagning av berg och krossmaterial längs hela sträckan samt delvis mottagning av återanvändningsbara moränmassor från schakterna. Vissa diken och slänter erosionsskyddas.

Nästa steg blir att fortsätta schakta från södra infarten och mot Nikkaluoktabron, samt resa formställningar över Luossajoki.