Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

lingon

Friluftsområden vid E10

Nya E10 påverkar friluftsområdet mellan Kurravaaravägen och Snötippsvägen. Det är viktigt att området behåller sin funktion och spåren sin World Cup-standard. För att mildra barriäreffekten från den nya sträckningen av E10 och för att det ska vara möjligt att på ett säkert sätt passera vägen med skoter, skidor eller till fots kommer ett antal passager att anläggas.  

I första etappen planerar vi att bygga sex passager under ny E10 och två passager över vägen för friluftsliv, gång- och cykel samt skidåkning. Dessutom bygger vi två långa ravinbroar för ny E10, vilka också fungerar som passager för friluftslivet.

Spåren under byggtid

Under byggtiden har friluftsspåren fått en lösning som Trafikverket, Kiruna kommun och idrottsföreningarna i Kiruna enats om. En del slingor har byggts till de befintliga och ett fåtal slingor har avvecklats. Grundtanken är att det som tas bort ersätts med likvärdig funktion och standard. Kartorna uppdateras löpande då förändring sker och vi meddelar då detta med en nyhet. Byggandet av etapp 1 pågår för fullt till och med oktober 2019 då sträckan ska öppnas för trafik. Vi kommer arbeta längs hela väglinjen tills etappen är klar.

Tänk på att hålla avstånd till arbetsmaskiner och anläggningsarbeten om ni rör er i området under arbetets gång. Följ anvisningar och respektera avspärrningar. Observera att passage av sträckningen för ny E10 endast får ske på anvisade platser:

  • Vägen mot Luossavaara, Snötippsvägen samt Kurravaaravägen kommer alltid vara öppna. Likaså anslutande infarter men med begränsad framkomlighet vissa tider.
  • Friluftslivet har en passage för Jägarspåret i Varggropen.
  • Midnattssolstigen har en ny tillfällig dragning under byggtiden. Start/Mål är som vanligt vid Camp Ripan. Alternativ start finns vid anslutningsspåret som leder till Jägarspåret vid Camp Ripan. Anslutningsspåret passerar vägbygget. Skyltar finns på plats som visar var man ska passera från bägge håll. Följ hänvisningar från Start/Mål och vid anslutningspåret. Informationstavla finns vid anslutningsspårets början. Det går även att ansluta till Midnattssolstigen från hundspårparkeringen samt som vanligt vid Luossavaarabacken.
  • Elljusspåret som går från Camp Ripan har varit stängt under de senaste veckorna men är öppet nu. Spåret har hållits stängt av säkerhetsskäl när arbete pågått ovanför spåret. Arbetet kommer att fortsätta ytterligare några veckor, men spåret kommer endast att hållas stängt vid behov under dagtid när arbete pågår direkt ovanför spåret.
  • Vi har i och med vägbygget stängt av elljusspåret från Porfyren och hänvisar till parkering vid Luossavaara. Detta gäller både sommar och vinter.
  • Vi har i och med vägbygget stängt av anslutningen till hundspåret från Matojärvi IP, och hänvisar till parkering längs Snötippsvägen. Följ hänvisning från början av Snötippsvägen. Detta gäller sommar som vinter.
  • Observera att spåret "Antikrundan" efter Sandstensberget har fått en omläggning ca 100 meter i skogsterräng under byggtiden.

Kiruna kommun bygger om i Varggropen, och Trafikverket råder endast över en mindre yta för upplag och etablering. Vi bygger om nedanför Varggropen mot Kurravaara. Följ anvisningar för passage av väglinjen.

karta skidspår 2018-2019

Översiktskarta skidspår, uppdaterad 2018-10-31. Klicka för större bild (pdf-fil, 1,2 MB, öppnas i nytt fönster).

 

Motionsspåren vid Matojärvi idrottsplats

Matojärvispåret är cirka 3,5 kilometer långt under byggtiden och går på södra sidan av nya E10. Återställning av slingan är klar och öppen för allmänheten. Vi har satt upp ett nytt märkningssystem för spåren. Vi har även flyttat och förstärkt befintlig skidbro. Bron har placerats i en korsningspunkt som ansluter till Jägarspåret. För längre sträcka välj anslutning till Jägarspåret, passage genom vägbygget vid skidbron.

Observera att passage av ny E10 endast får ske på anvisad plats, närmast är anslutningsspåret till Jägarspåret, vid skidbron från Camp Ripan som korsar nya E10.

Följ anvisningar och respektera avspärrningar. Gå inte in i arbetsområdet för vägarbetena annat än på anvisad korsningspunkt.

 

 karta skidspår matojärvi

Karta för skidspårens tillfälliga dragning på Matojärvi. Klicka för större bild (pdf-fil, 992 kB, öppnas i nytt fönster).

Efter byggtid

Ett nytt 5 kilometer långt spår kommer att vara i drift till vintern 2019/2020. Spåret kommer att gå över E10 via en ny skidbro och därefter i nästan samma läge som innan vi började förbereda byggandet av E10. Sedan viker spåret tillbaka och passerar under E10 via vägens mindre ravinbro. I övrigt är den permanenta 5 kilometerslingan samma som 3,5 kilometerslingan under byggtiden. De kortare spåren behåller samma sträckning som de får nu i vinter.

karta skidspår matojärvi 2019

Karta för skidspårens nya dragning 2019. Klicka för större bild (pdf-fil, 773 kB, öppnas i nytt fönster).

Anslutningsspår från Camp Ripan till Jägarspåret

Anslutningsspåren från Camp Ripan till Jägarspåret är dubbelriktade nedför backen mot den långa ravinbron under E10, under byggtiden. När man ska passera vägbygget vid Sandstensberget och stora ravinbron måste man ta av skidorna och passera till fots. Observera att tillfällig avstängning kan förekomma under särskilt riskfyllda arbetsmoment vid brobygget.

Passage av arbetsområdet för ny E10 endast får ske på anvisad plats. Följ anvisningar och vänligen respektera avspärrningar. Passager och spår kan flyttas i läge beroende på arbetenas framåtskridande.

Framöver kommer vi ha en dialog med berörd entreprenör, kommunen samt föreningslivet hur passagen för anslutningsspåret till Jägarspåret ska utformas på bästa sätt för att det ska vara möjligt passera säkert. Både med tanke på vägarbetet, men även för nedförslut och inbromsningar innan passagen.

Anslutningsspåren från Camp Ripan till Jägarspåret är enkelriktade nedför backen mot den långa ravinbron under E10, det är alltså ett spår för vardera riktning. Båda spårriktningar har belysning.

Luossavaaraspåret 

Vi har i och med vägbygget stängt av elljusspåret från Porfyren och hänvisar till parkering vid Luossavaara alternativt längs vägen mot Luossabacken. Detta gäller både sommar och vinter.

Vi bygger om nära Luossavaaras parkering. Följ anvisningar för passage av väglinjen. Kiruna kommun bygger om vid foten av Luossavaara och i slalombacken,  Trafikverket råder där endast över en mindre yta för upplag och etablering.

Jägarspåret – Varggropen 

Jägarspåret har fått en ny dragning som är permanent och har en säker passager under ny E10 vid Varggropen. Det innebär att spåret numer kan passera vägbygget för ny E10 obemärkt.

Observera att passage av sträckningen för ny E10 endast får ske på anvisad plats.

Kiruna kommun bygger om Varggropen och Trafikverket råder endast över en mindre yta där för upplag och etablering. Vi bygger om nedanför Varggropen mot Kurravaara. Följ anvisningar för passage av väglinjen.

Hundspåret 

Startpunkten flyttas enligt anvisning på kartan ovan. Parkering kommer att iordningställas samt hållas öppen året om. Vi rekommenderar att man kör fram till parkeringen och därefter går till hundspåret. Undvik att gå till hundspåret längs Snötippsvägen, för din säkerhet hänvisar vi istället framförallt till passagen förbi vägbygget på anslutningsspåret från Camp Ripan.

Skoterspåret

Skoterspårets norra del har lagts om så att det går i öst-västlig riktning nära Matojärvis skidspår och parallellt med stängslet för nya E10:s arbetsområde. Vi har även kompletterat med flera portar för att man ska kunna korsa skidspåret. Skoterspåret är uppfyllt vid portarna så att passagen kan ske plant för bättre sikt och möjlighet för skotrar att köra sakta över skidspåren utan att riskera köra fast. 

Delar av skoterspåret kan komma att flyttas allteftersom arbetena med vägen fortskrider. I dagsläget är delen vid Hjalmar Lundbomsvägen flyttad något, den går runt fotbollsplanen nära Petsamo. Sedan går den över Hjalmar Lundbohmsvägen och följer skidspår/promenadstråk runt det gamla dagbrottet ”Ragnar”.

Skoterleden som normalt sträcker sig norr om Sandstensberget kommer få en tillfällig omläggning i vinter och gå framför Sandstensberget då pistmaskinen inte kan köra i kanten av vårt byggstaket.    

Det blir en tillfällig omläggning av skoterleden vid nya Kurravaaravägen tills etapp 2 av ny E10 är klar. Via denna anslutning kommer man till skoterlederna mot Jukkasjärvi. 

Skoterleden mot Kurravaara kommer i princip gå i permanent läge och passera nya E10 genom en bro.  

Passager under byggtid

Tre passager för ny E10 kommer att finnas vintertid för skoter under byggtiden; vid Luossavaara/Snötippsvägen, Varggropen och Kurravaaravägen. Observera att passage med skoter eller annat fordon inte får ske vid Ripan där en ravinbro för ny E10 håller på att byggas.

Det är viktigt ta det försiktigt vid passagerna då skidåkarna kan komma med hög fart. Avvik inte från skoterspåret då det förekommer stora arbetsmaskiner på vägbygget. Marken är dessutom uppgrävd under snötäcket, så eventuella hinder syns inte. 

Vi ber dig följa skoterledskryssen, köra sakta och vara uppmärksam på skidåkare och gående i närheten av skoterspåret. Självklart kör du inte skoter i skidspåren. 

 

 karta skoterspår och passager 2018-2019

Översiktskarta skoterspår. Klicka för större karta (pdf-fil, 1,2 MB, öppnas i nytt fönster).

 

För frågor kontakta: Charlotta Blind, projektledare entreprenad, 010-123 41 13, charlotta.blind@trafikverket.se.