Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

lingon

Friluftsområden vid E10

Nya E10 har påverkat friluftsområdet mellan Kurravaaravägen och Snötippsvägen. Spårområdet är ombyggt så att det bibehållit sin funktion och spåren sin World Cup-standard. För att mildra barriäreffekten från den nya sträckningen av E10 och för att det ska vara möjligt att på ett säkert sätt passera vägen med skoter, skidor eller till fots har ett antal passager byggts.  

I första etappen har vi byggt fem passager under ny E10, två passager över vägen och en under nya Kurravaaravägen för friluftsliv, gång- och cykel samt skidåkning. Dessutom har vi byggt två långa ravinbroar för ny E10, vilka också fungerar som passager för friluftslivet.

Översikt skidspår Kiruna, november 2019. 

Öppna karta som pdf (1,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Motionsspåren vid Matojärvi idrottsplats

Ett nytt 5 kilometer långt spår kommer att vara i drift till vintern 2019/2020. Vi återkommer med information då den är klar för användande. Spåret kommer att gå över E10 via en ny skidbro och därefter i nästan samma läge som innan vi började förbereda byggandet av E10. Sedan viker spåret tillbaka och passerar under E10 via vägens mindre ravinbro. I övrigt är den permanenta 5 kilometerslingan samma som 3,5 kilometerslingan. De kortare spåren behåller samma sträckning som innan.

karta skidspår matojärvi 2019

Karta för skidspårens nya dragning 2019. Klicka för större bild (pdf-fil, 773 kB, öppnas i nytt fönster).

Anslutningsspår från Camp Ripan till Jägarspåret

Anslutningsspåren från Camp Ripan till Jägarspåret är enkelriktade nedför backen mot den långa ravinbron under E10, det är alltså ett spår för vardera riktning. Båda spårriktningar har belysning.

Luossavaaraspåret 

Luossa elljusspårs start kommer att ske från Porfyren till vintern 2019/2020 och gå på en träbro över ny E10. Detta kommer vara klart under vecka 46 (2019). Fram till dess finns tyvärr ingen tillgång till Luossaspåret då byggarbeten pågår med närliggande gång- och cykelväg. Vi meddelar så snart det är öppet och klar.

Jägarspåret – Varggropen 

Jägarspåret har fått en ny dragning och har en säker passage under ny E10 vid Varggropen. Var aktsam då det kan förekomma grus på spåret i passagen under bron. Återgången till Varggropen har två olika alternativ som startar från bron uppåt i backen mot Varggropen. Det vill säga, det är dubbel åkriktning i nedåtgående spår från Varggropens stadion till bron under E10.

Hundspåret 

Hundspårets parkering var en tillfälig lösning under byggandet av nya E10 och kommer därför inte längre driftas av Trafikverket, inte heller vägen dit kommer plogas mer av Trafikverket. 

Midnattsolstigen

Ny dragning av Midnattsolstigen med anpassning för ny e10 är klar. Den går under stora ravinbron och är uppmärkt med samma träskyltar som befintliga stigen. Karta kommer inom kort.

Skoterspåret

Skoterspårets norra del har lagts om så att det går i öst-västlig riktning nära Matojärvis skidspår och parallellt med stängslet för nya E10:s arbetsområde. Vi har även kompletterat med flera portar för att man ska kunna korsa skidspåret. Skoterspåret är uppfyllt vid portarna så att passagen kan ske plant för bättre sikt och möjlighet för skotrar att köra sakta över skidspåren utan att riskera köra fast. 

Delar av skoterspåret kan komma att flyttas allteftersom arbetena med vägen fortskrider. I dagsläget är delen vid Hjalmar Lundbomsvägen flyttad något, den går runt fotbollsplanen nära Petsamo. Sedan går den över Hjalmar Lundbohmsvägen och följer skidspår/promenadstråk runt det gamla dagbrottet ”Ragnar”.

Skoterleden som normalt sträcker sig norr om Sandstensberget kommer få en tillfällig omläggning i vinter och gå framför Sandstensberget då pistmaskinen inte kan köra i kanten av vårt byggstaket.    

Det blir en tillfällig omläggning av skoterleden vid nya Kurravaaravägen tills etapp 2 av ny E10 är klar. Via denna anslutning kommer man till skoterlederna mot Jukkasjärvi. 

Skoterleden mot Kurravaara kommer i princip gå i permanent läge och passera nya E10 genom en bro.  

 

Översiktskarta skoterspår, november 2019. 

Öppna skoterkartan som pdf (1,2 M, öpnnas i nytt fönster)

För frågor kontakta: Charlotta Blind, projektledare entreprenad, 010-123 41 13, charlotta.blind@trafikverket.se.