Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kör i motsatt riktning på mötesfri väg

Ny E10 i Kiruna

Vi bygger en ny 7 kilometer lång sträcka av E10 norr om Kiruna. Den nya sträckningen  kommer att dras mellan Tuolluvaara och Lokstallsområdet.

I slutet av oktober påbörjas byggandet av ny E10. Vägens stadsnära läge ställer höga krav på utformning som ska tillgodose behoven ur både trafikantperspektiv och åskådarperspektiv. När vi planerar och bygger nya E10 ställer vi krav på standard, funktion och trafiksäkerhet samtidigt som vi möjliggör för nya Kirunas etablering och utveckling.

översikt ny E10Översikt ny E10 som visar vägens sträckning. Broar och anslutningar är annorlunda i verkligheten.

Två etapper

Entreprenaden delas in i två etapper. Etapp 1 omfattar fem kilometer ny väg och sträcker sig från befintlig E10 vid Karhuniemi till Kurravaravägen. Den första etappen blev klar i oktober 2019. Tre cirkulationsplatser ingår som kommer att ansluta Kurravaaravägen, Hjalmar Lundbohmsvägen och Karhuniemi/Lokstallsområdet till ny E10. Etapp 2 påbörjades hösten 2019 och sträcker sig från Kurravaaravägen förbi nya centrum och ansluter till befintlig E10 vid Tuolluvaara. Hela den nya sträckan kan öppnas för trafik 2020.

Karta ny E10 i KirunaByggandet av ny E10 delas in i två etapper.

Friluftsliv

Nya E10 kommer att påverka friluftsområdet mellan Kurravaaravägen och Snötippsvägen. Det är viktigt att området behåller sin funktion och spåren sin World Cup-standard. För att mildra barriäreffekten från den nya sträckningen av E10 och för att det ska vara möjligt att på ett säkert sätt passera under vägen med skoter, skidor eller till fots kommer ett antal passager att anläggas.  

I första etappen planerar vi att bygga sex passager under ny E10 och två passager över vägen för friluftsliv, gång- och cykel samt skidåkning. Dessutom bygger vi två långa ravinbroar för ny E10, vilka också fungerar som passager för friluftslivet.

Under byggtiden kommer friluftsspåren få en tillfällig lösning som Trafikverket, Kiruna kommun och idrottsföreningarna i Kiruna enats om. Spåret blir cirka 3,5 kilometer långt och kommer att gå på södra sidan av nya E10.

Läs mer om lösningar för friluftslivet 

Rastplats

Arbete med att ta fram en vägplan för en ny rastplatsen  vid Luossavaaras sluttning pågår. Byggstart planeras preliminärt till 2021.

Samråd

Dialog sker löpande med Kiruna kommun för att samordna planerna med kommunens planering av den nya staden. Under samråden har alla har möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Vi annonserar i lokalpress när det är dags för samråd. Du kan läsa mer om samråd under "Samråd och granskning" i menyn.

"Plan B"

Ifall den nya vägen inte hinner bli klar innan den gamla blir ofarbar till följd av sprickbildning finns en handlingsplan som innebär att trafiken delvis får ledas om tillfälligt via Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen. Som det ser ut idag enligt prognoserna kommer etapp 1 mellan Karhiniemi och Kurravaravägen att hinna bli klar i tid.