Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kör i motsatt riktning på mötesfri väg

Ny E10 i Kiruna

Vi har byggt en ny 7 kilometer lång väg av E10 norr om Kiruna mellan Tuolluvaara och Karhuniemi.

Byggandet av nya E10 startade i oktober 2017 och i oktober 2020 kunde vägen öppna i sin helhet. Några mindre arbeten längs etapp 2 återstår till sommaren 2022, samt elanslutning till ravinbroarna.

Nya E10 februari 2020.Foto: Stefan Pounu, Trafikverket.

Vägens stadsnära läge ställer höga krav på utformning som ska tillgodose behoven ur både trafikantperspektiv och åskådarperspektiv. När vi planerat och byggt nya E10 har vi beaktat standard, funktion och trafiksäkerhet samtidigt som vi har möjliggjort för nya Kirunas etablering och utveckling.

Karta ny E10 i Kiruna
Byggandet av ny E10 har skett i två etapper.

Gång- och cykeltrafik

För att oskyddade trafikanter som gående och cyklister enkelt och säkert ska kunna ta sig mellan bostadsområden, friluftsområden och de centrala delarna av Kiruna utan att behöva dela utrymme med fordonstrafiken har vi byggt nya gång- och cykelvägar. De sträcker sig mellan Karhuniemi och Porfyren respektive mellan Varggropen och nya Kiruna centrum. Vi har även byggt en gång- och cykelväg från Varggropen i riktning mot Kurravaaravägen.

Friluftsliv

Nya E10 har påverkat friluftsområdena norr om Kiruna. För att mildra barriäreffekten och behålla möjligheten at enkelt ta sig ut i naturen på ett säkert sätt med cykel, skoter, skidor eller till fots har vi byggt många passager över och under E10. I portarna under E10 lyser stora ljusplåtar med fjällmotiv upp. 

Rastplats

Arbete med att ta fram en vägplan för en ny rastplatsen  vid Luossavaaras sluttning pågår. Byggstart planeras preliminärt till 2023.

Korta fakta om E10 genom Kiruna

7 kilometer ny väg
Hastighet 80 km/h
15 broar
3 cirkulationsplatser
2 gång- och cykelvägar