Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den stora ravinbron.

Byggdagbok vecka 29, 2019

Arbetena går framåt. Förberedande arbeten på etapp 2 är i gång och kommer följa tidsplanen.

Två höga betongfundament bakom grönska.
Bild på rivning av byggnader etapp 2.

Förberedande arbeten på etapp 2

Rivning av de byggnader som åligger Trafikverket att riva pågår för fullt och kommer färdigställas enligt tidplan.

Ledningsomlägggningar pågår för att hinna undan innan byggstart.

/Charlotta Blind, Trafikverket

Byggarbetsplats med grävskopa och bilar.
Bild från Luossaparkeringen över ny E10.

Nytt från NYAB Infrastruktur

Vägentreprenören håller på för fullt med färdigställande av den nya vägen samt med anläggande av bullerdämpande åtgärder.

Arbete med en vägtrumma under befintlig E10 sker vecka 30 men det blir utan påverkan på antalet körfält.

Arbetena just nu fokuserar på att möjliggöra att arbete med broisolering och asfaltering ska kunna påbörjas vecka 32 samt att vi ska kunna montera de två skidbroarna i trä över ny E10 vecka 33.

PÅ Golfbanevägens nya del påbörjas schaktningsarbetena i slutet av vecka 30 och transport med material sker längs Golfbanevägen.

/Thomas Huru, NYAB Infrastruktur 

 

Lyftkran som rätar upp bron.
Bild över stora ravinbron.

Nytt från GRK

De båda ravinbroarna  är nu gjutna och räckessättaren är i full gång med att lägga räcken på broarna. Arbetet har gått bra och den lilla brons räcke är klart. Den stora ravinbrons räcke kommer att vara klart i början av augusti. För tillfället håller arbetet med stödmurarna på för fullt och inom en snar framtid kommer markarbetena att köra igång.

Ett av de mera utmanande arbetena – formrivningen av konsolerna på bägge broarna - kommer att köra igång under slutet av juli/början av augusti.

/Viktor, GRK Infra