Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok vecka 37, 2019

Nu är nästan hela den första etappen asfalterad, och på andra etappen har förberedande arbeten gjorts.

ETAPP1 Karhuniemi-Kurravaaravägen

Bägge entreprenörerna, NYAB Infrastruktur AB samt GRK Infra AB, arbetar för fullt för att färdigställa vägen inför öppning av vägen.

Det har hänt mycket sedan förra byggdagboken, tydligast märks det på att asfaltering skett i princip över hela sträckan, cirkulationsplatserna är i princip färdigställda.

Nu pågår framförallt arbeten med linjemålning, räckesmontage och färdigställande.

Vi ber er att respektera avspärrningarna och skyltarna, den nya vägen är fortfarande till större delarna ett arbetsområde där inga obehöriga får vistas. De avspärrningarna är för er egen och vår personals säkerhet.

Karhuniemi cirkulationsplats, norrifrån sett. 

 

Etapp 1 foten vid Luossavaara, norrifrån sett. 

ETAPP2 Kurravaaravägen – Tuollavaaracirkulationen

Arbetena på plats är i full gång. Saneringsarbeten pågår där eventuellt förorenad mark omhändertas. Överlast läggs ut på området där golfbanan har legat, den överlasten kommer att ligga över vintern.

Vegetationsavtagning samt stubbrytning kommer ske längs hela sträckan. Etablering av byggbaracker kommer även att ske samt schaktningsarbeten påbörjas bredvid Tuollacirkulationsplatsen och bakom XLBygg/Ramirent. Röjningsarbeten kommer ske vid Tuollavaaravägen.

Infarten till golfbanan samt fastigheter på TGA-området kommer alltid finnas och vara öppna men kan ha begränsad framkomlighet samt kan flyttas i läge allteftersom arbetena fortskrider. Följ skyltning och respektera avspärrningarna. Det är där för er säkerhet.

Infarten till XLBygg och Ramirent kommer att påverkas av byggtrafik men kommer alltid vara öppna och tillgängliga. Följ skyltning och hänvisningar.

Etapp 2 vid TGA-området. 
Etapp 2 vid gamla golfbanan. 

 

Etapp 2, bakom XL Bygg och Ramirent mot Tuolluvaara cirkulationsplats. 

/Charlotta Blind, projektledare