Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok vecka 38, 2019

Arbetena med etapp 1 är på sluttampen och på etapp 2 har bland annat avverkning och sanering gjorts. På grund av omfattande arbeten kommer Linbanevägen stängas av måndag vecka 40.

Arbeten på ny E10 etapp 2, från Kurravaaravägen där etapp 1 blir klar under hösten, och förbi Kiruna nya centrum har nu pågått i olika omfattning under några veckor. Under tidsperioden har vi hunnit avverka skog, startat upp ett rivnings- och saneringsarbete på TGA området, påbörjat arbeten över golfbanan där ett svagt område ska tyngas ned av överlast och startat upp schaktarbeten i anslutning till Linbanevägen.

Nu och framåt kommer arbetet att intensifieras med mer resurser för att förbereda för ett antal nya broar efter sträckan vilka kommer starta upp senare i höst. På grund av omfattningen arbeten kommer vi att stänga av Linbanevägen måndag den 30 september.

Övriga nära förestående aktiviteter är VA-arbeten längs befintlig E10 och även schakt och fyllnadsarbeten på i stort sett hela området. Det kommer innebära viss störning för trafik i område där ny sträckning av E10 ansluter mot nuvarande E10.

dagbok-v38,-2019_2.jpg

dagbok-v38,-2019_1.jpg

/Björn, NYAB Infrastruktur