Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vecka 30

GRK kommer att inleda markarbetena på den lilla ravinbron under vecka 30. NYAB håller främst till vid Sandstensberget och Kurravaaravägen.

Hänt under vecka 30, NYAB Infrastruktur

Vi har till största delen arbetat vid Sandstensberget och Kurravaaravägen. Sprängningen denna vecka var planerad till tisdag men utfördes först på torsdag. Schakterna är i full gång för att vi ska hinna koppla om VA-ledningen så att brobyggarna ska komma igång med de stora broarna. Det går bra nere vid det som ska bli en ny del av Kurravaaravägen – terrasserna är nästan färdig fyllda.

Händer nästa vecka

Fortsatta sprängnings- och schaktarbeten på Sandstensberget. Sista fyllningarna på terrass Kurravaaravägen. Vi påbörjar slänter på Kurravaaravägen och E10 upp mot Sandstensberget. Vi kommer även att påbörja stensättningen av rondellen på nya delen av Kurravaaravägen. Planerad gjutning av bro 4H, den bron som ligger på Jägarspåret från Vargropen. Fortsatt formsättning av bro 4I och 4J båda i området vid varggropen. GRK som bygger dom stora broarna kommer att påbörja arbetena med fundamenten på lilla ravinbron som ligger närmare Luossavaara. Det kommer att bli sprängning även där för att kunna grundlägga bron. Och om allt går bra kommer schakterna nedanför Luossabacke återupptas i slutet på veckan. Då kommer dumpertrafiken att öka inom Luossaområdet och minska lite ner mot Kurravaara.

/Bengt, NYAB Infrastruktur

Hänt vecka 30, GRK Oy

Vi håller på att upprätta ett byggnät vid bägge broarna. Detta kommer mätteknikerna använda sig av vid utmätandet av broarna.

GRK kommer fortsättningsvis att hålla låg profil ute på byggplatsen där motionsspåret löper vid den stora ravinbron men under vecka 32 räknar vi med att markarbetena kommer att starta. Det är NYAB från den bredvidliggande entreprenaden på E10 som kommer att utföra markarbetena åt oss.

Viktor Halin/GRK