Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok, sommar 2021

Sommaren är här och projektet är i full rullning med arbeten lite varstans på hela sträckan, vilket innebär en hel del arbeten på och nära vägarna.

Kör försiktigt förbi arbetsplatserna för allas säkerhet. Här kommer en liten sammanfattning av vad som kommer att hända under sommaren.

Gång och cykelväg varggropen – bågskyttebanan är fortsatt under byggnation, där sker arbeten med belysning, fyllning med mera.

Under sommaren kommer kvarstående slänter som inte såddes in under förra året att sås in, några planteringar kommer kompletteras med fler växter och några nya planteringsytor ska få lite buskar och träd.

Nu i veckorna kommer vi att utföra en del arbeten på gång och cykelvägarna och därmed kommer det att finnas lite byggtrafik längs dom vägarna.

Sedan väntar asfaltering av GC-vägar, asfaltering kring XL-bygg/Ramirent, TGA-vägen, över broarna och även en liten snutt på Lombololeden förbi den nya refugen som vi arbetar med just nu.

Vägmarkeringar ska målas, stödremsor läggs ut längs med vägarna, skyltar ska sättas upp och räcken ska monteras. Diverse arbeten med broar fortsätter, både på broarna och under, det ska bland annat installeras belysning på/under nästan alla broar.  

Vi kommer även göra några mindre reparationsarbeten i slänterna.

På etapp 1 kommer vi att arbeta med erosionsskydd i slänt vid Lindbäckshusen (längs gång- och cykelväg Karhuniemi) och i slänt vid skidbackevägen, dessa arbeten påbörjas i mitten av juli. Under dom veckorna kommer det att finnas en del byggtrafik på vägarna.

Önskar er en trevlig sommar!

/Anna, NYAB Infrastruktur

Slänter ska sås in.Foto: Anna Johansson, NYAB
Viss asfaltering återstår.Foto: Anna Johansson, NYAB