Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok vecka 33, 2020

Det har varit full fart på byggnationen under sommaren och snart kan etapp 2 asfalteras.

Längs E10, etapp 2 har vi kört full fart framåt under veckorna som gått och fortsätter med detta någon månad framöver. Det pågår arbeten längs hela sträckan och man ser hur vägarna formar sig.

Vi rullar ut geotextil, lägger de olika lagren av överbyggnaden och packar där emellan. Stora delar av blivande E10 börjar vara redo för asfalteringen som väntas inom någon vecka. Vägtrummor, kanalisation, kabeldragningar och fundament installeras på flera ställen längs med sträckan. Vi har även utfört en del VA-arbeten omkring TGA-området.

Slänter får växtbäddar av olika slag för grässådd och planteringsytor, även rondellen har formats och fått olika sorters växtbäddar. Stenläggning pågår kring cirkulationsplatsen, det formas refuger och just nu är det refugerna som hamnar mot Lombololeden och E10 som läggs.

Vi fortsätter även med schakten av gång- och cykelvägen till Tuolluvaara, detta pågår intill den tillfälliga gång- och cykelvägen. Arbeten på blivande Luftfartsvägen pågår och detta medför avsmalning av Lombololeden och nuvarande Luftfartsvägen vilket påverkar trafiken lite grann. Nu har även den sista gjutningen av broarna skett. Därmed är alla fem broar gjutna och gång- och cykelportarna har fått tätskiktet på.

Ha en trevlig helg!

/Anna, NYAB Infrastruktur